Petalax Skytteförening höll årsmöte i januari och tillsatte följande personer till styrelsen 2017:

Följande personer valdes till styrelsemedlemmar:

Ahlbäck Tore, ordförande

Björklund Jan, viceordförande

Forsman Jonas, kassör

Majors Anders, medlem

Hietanen Karl-Gustav, medlem

Åbonde Carl-Olof, suppleant

Under ett styrelsemöte i februari 2017 tillsattes

Ahlbäck Jenni  som sekreterare. Vidare tillsattes Hietanen Karl-Gustav som banansvarig och Brokvist Rainer som banmästare.


Under våren kommer mer info om föreningens medlemskvällar och tävlingar.

 

Foto: Petter Tilljander