Vi tar emot nya medlemmar året om! Du är välkommen med som både stödjande medlem liksom aktiv medlem. Med hjälp av medlemsavgifterna utvecklar vi vår verksamhet vid Tallmossens skjutbana i Petalax.

Ring Jonas, tel. 040 161 2525 eller skicka ett e-post till jonas.mathias.forsman@gmail.com

Ange ditt med namn, personbeteckning och adress när du skickar din begäran.

Tack för att du vill bli medlem!