Vi tar emot nya medlemmar året om! Du är välkommen med som både stödjande medlem liksom aktiv medlem. Med hjälp av medlemsavgifterna utvecklar vi vår verksamhet vid Tallmossens skjutbana i Petalax.

Medlemskap
Medlemskap finns i två olika nivåer, juniorer och seniorer.
Medlemsavgiften för juniorer är 20 euro medan seniorpriset är 40 euro.

Förmåner
Som medlem får du ett lägre pris på dina skjutna serier under träningskvällarna samt möjligheten att köpa skjutpass som sänker priset ännu mera. Därtill är deltagaravgifterna i föreningens egna tävlingar lägre för medlemmar och gratis för föreningens juniorer.

Ansvar och dejourering
För att föreningen ska ha möjlighet att hålla skjutbanan öppen varje tisdag kväll (kl. 18–20.30) under hela sommaren (maj–augusti) så krävs att de aktiva medlemmarna deltar i dejoureringen under dessa kvällar. Alla dejourer tilldelas ett antal gratisserier per säsong som tack för deras engagemang.

Dejourslistorna görs upp av styrelsen inför varje säsong och skickas ut till medlemmarna. Ändringar kan göras, men då främst mellan medlemmarna, alltså att man byter dejoursturer sinsemellan.

OBS: Juniorerna (under 18 år) är befriade från dejoureringsuppgiften.

Kontaktuppgifter
Kontakta ordförande Sebastian Jansson om du har frågor rörande medlemskapet eller om du vill bli ansöka om att bli medlem.

tel. 050 430 7982
e-post: jansson.sebastian@outlook.com

Ange ditt fullständiga namn och hemadress när du skickar din begäran.

Tack för att du vill bli medlem!