I februari 2022 höll PSF årsmöte. Till styrelsen för verksamhetsåret valdes:

Ahlbäck Tore, ordförande 

Jansson Sebastian, viceordförande 

Westerholm Gustaf, sekreterare 

Martin Jonny, medlem (kassör)

Forsman Jonas, medlem

Jansson Wendy, medlem 

Holmqvist Kenneth, medlem