I januari 2021 höll PSF årsmöte. Till styrelsen för verksamhetsåret valdes:

Ahlbäck Tore, ordförande 

Jansson Sebastian, viceordförande 

Westerholm Gustaf, sekreterare 

Forsman Jonas, kassör

Jansson Wendy, medlem 

Holmqvist Kenneth, medlem

Martin Jonny, medlem