I januari 2020 höll PSF årsmöte. Till styrelsen för verksamhetsåret valdes:

Ahlbäck Tore, ordförande 

Jansson Sebastian, viceordförande 

Ahlbäck Jenni, sekreterare 

Jansson Wendy, medlem 

Holmqvist Kenneth, medlem

Martin Jonny, medlem 

Forsman Jonas, kassör