I mars 2024 höll PSF årsmöte. Till styrelsen för verksamhetsåret valdes:

Jansson Sebastian, ordförande 

Ahlbäck Tore, vice ordförande 

Westerholm Gustaf, sekreterare 

Martin Jonny, medlem (kassör)

Jansson Wendy, medlem 

Westerback Johan, suppleant

Uneholt Linus, suppleant