Årsmötet skjuts upp

Petalax skytteförenings styrelse har beslutat att skjuta upp årsmötet för verksamhetsåret 2021, på grund av det rådande pandemiläget i regionen. Detta gör styrelsen med stöd av den temporärä avvikelsen i Föreningslagen.

Styrelsen kommer annonsera i lokalpressen och informera på sin webbplats samt sociala medier när det uppskjutna årsmötet kommer hållas.