Ahlbäck Tore (ordförande) Tel. 050 016 6274

Forsman Jonas (kassör) Tel. 040 161 2525

Ahlbäck Jenni (sekreterare) Tel. 050 344 2218

Tallmossens skjutbana: Tallmossavägen 65, 66270 Malax