Petalax Skytteförening höll årsmöte den 31.1.2018.

Under årsmötet valdes följande personer in i styrelsen för 2018:

Ahlbäck Tore (ordf.)

Brokvist Rainer (vice ordf.)

Ahlbäck Jenni (sekr.)

Forsman Jonas (kassör)

Hietanen Karl-Gustav

Jansson Wendy (vice kassör)

Som suppleanter valdes:

Åbonde Carl-Olof

Martin Mikael

Martin Jonny